โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566 (31พ.ค.66)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 66